รางไวร์เวย์ ยี่ห้อ UI

UI Wireway and Accessories

รางไวร์เวย์ ยูไอ แข็งแรง ทนทาน ติดตั้งงานสะดวก ความยาว 2440 มิล ขนาดความหนา 1.0, 1.2, 1.5,  1.8, 2.0 มิล เหมาะสำหรับงานติดตั้งภายในอาคาร

อุปกรณ์รางไวร์เวย์ (Wireway Accessories) มีดังนี้

  • HORIZONTAL ELBOW
  • INSIDE VERTICAL RISER
  • OUTSIDE VERTICAL RISER
  • HORIZONTAL TEE
  • HORIZONTAL CROSSES
  • PULL BOX
  • C-CHANEL HANGER ROD
  • HEXAGON COUPLING

CATALOG UI Wireway and Accessories