รับทำตู้คอนโทรล MDB 250A -สมุทรปราการ

ใช้เป็นตู้เมนไฟฟ้า ขนาดเบรคเกอร์ 200-250 แอมป์ แรงดัน 400 โวลท์ 3สาย สามารถมีตัวลูกเบรคเกอร์ย่อย ได้ 3 ตัว สามารถระบุว่าใช้งานภายในอาคาร หรือภายนอกอาคาร ภายในตู้ จะใช้ตัวนำกระแสหลักเป็น bus bar ทองแดง เป็นตู้ประเภท ไซด์บอร์ด ติดตั้งโดยการยึดติดกับผนัง หรือทำขาตั้ง สามารถสั่งทำได้ตามความต้องการใช้งาน