ตู้ AUTOMATIC TRANSFER SWITCHES AND CONTROLLER (ATS 630A)

 ATS ย่อมาจาก Automatic Transfer Switch มีหน้าที่สั่งให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงานอัตโนมัติในช่วงที่ไฟการไฟฟ้าดับหรือไฟตก โดย ATS จะเช็คว่าไฟการไฟฟ้าดับ หรือไฟตก ก็จะส่งสัญญาณ ไปเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (generator) ให้สตาร์ท เมื่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสตาร์ท จนความถี่, โวล์ต ฯ ได้ค่าปกติแล้ว ก็จะสั่ง Transfer เอาไฟจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (generator) เข้าไปยังระบบทันที

Customer Name : Siamsanitaryware Industry (Nognkae) 
Project Name   : ATS 630A (ABB)
Value          : 2xx,xxx. Baht
Location        : Nongkhae Br 22 Moo 1 Bualoi Sub Dist Rd.
               T.Bualoi, A. Nong Khae, Saraburi 18230