ตู้ Distribution Board (DB) ขนาดเมน 160A พร้อมอุปกรณ์วัด

Distribution Board (DB) Main 160A

ตู้เมนไฟฟ้าพร้อมมิเตอร์วัดแรงดัน (Volt Meter) และวัดกระแส (Amp Meter) แบบอนาล็อก เมนเบรกเกอร์ 160AT/250AF วงจรย่อย 5 วงจร ขนาด 50AT/125AF ตู้ไฟฟ้าใบนี้ใช้ Breaker ของ ABB ทั้งหมด เป็นตู้แบบแขวนผนัง Indoor Type ลักษณะตู้มีการแยก Metering Unit ไว้ด้านบน และวงจร Power ไว้ด้านล่าง

 

 

 

ผลงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง