ตู้ควบคุมมอเตอร์ Motor Control Direct Online (DOL)

ตู้ควบคุมมอเตอร์ Motor Starter แบบ DOL (Direct Online) ควบคุมมอเตอร์จำนวน 11 ชุด พร้อม Timer สำหรับตั้งเวลาเปิดปิด อุปกรณ์ในตู้ใช้เป็นชุดของเอบีบี ABB ทั้งหมด ตู้ควบคุมมอเตอร์ใช้สำหรับโรงงานน้ำมันเครื่อง

ผลงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง