ปลั๊กตัวเมียติดผนัง CEE (CEE Wall mounted receptacle),พร้อมสวิทช์และ DUO-interlock ชนิดกันน้ำ IP 67 – MENNEKES

ประเภทการป้องกันขนาดกระแสประเภทขั้ว230 V
50 and 60 Hz
รหัสสินค้า
400 V
50 and 60 Hz
รหัสสินค้า
ราคา(บาท)
IP6716 2+E7012A
(5602306G*)
5,500
IP6716 3+E5600A
(5602406G*)
6,000
IP6716 3+N+E5603A
(5602506G*)
6,500
IP6732 2+E5793A
(5604306G*)
6,500
IP6732 3+E5605A
(5604406G*)
7,000
IP67323+N+E5608A
(5604506G*)
7,500
IP6763 2+E5911A12,500
IP6763 3+E5110A13,500
IP67633+N+E5113A14,500