งานเปลี่ยนเบรกเกอร์ ATS ABB 630A พร้อมติดตั้ง Controller

งานเปลี่ยนชุด ATS (Automatic Transfer Switch) ขนาด 630A ยี่ห้อ ABB รุ่น Tmax พร้อม Controller โดยงานนี้ได้รับมอบหมายจากลูกค้าให้ดำเนินการโมดิฟายบัสบาร์ (Modify Busbar) และเปลี่ยนอุปกรณ์เดิมทั้งหมด และมีการเพิ่มชุดคอนโทรลใหม่เข้าไปด้วย ในส่วนของชุดคอนโทรลนั้นเดิมทีลูกค้าใช้ชุดคอนโทรลแบบธรรมดา มีการวายริ่งโดยใช้ Magnetic และวงจร Relay มาตัดต่อระบบสับเปลี่ยน

ลูกค้ามีความต้องการให้เปลี่ยนอุปกรณ์ทดแทนที่จะสั่งทำตู้ใหม่เนื่องจากปัญหาการดับไฟที่หน้างานและการติดตั้งตู้ที่อาจกินระยะเวลานานกว่าปกติ ทางบริษัทฯ จึงได้รับมอบหมายให้เข้าดำเนินการหน้างาน นอกจากนี้ยังมีการโมดิฟายฝาตู้เพื่อย้ายอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับสภาพการทำงาน อุปกรณ์เดิมที่ใช้เป็นยี่ห้อเอบีบี (ABB) และเปลี่ยนชุดใหม่ก็เป็น ABB เหมือนเดิมแต่เป็นรุ่นใหม่และเพิ่ม Controller ATS022 เข้ามา

ตู้ MDB ของเดิมที่ต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์ ATS ภายใน โดยชุดอุปกรณ์เดิมเป็น ATS ยี่ห้อ ABB

 

อุปกรณ์ ATS (Automatic Transfer Switch) ตัวเก่าขนาด 630A

 

ทำการถอดอุปกรณ์ ATS ออกทั้งหมด ปลดสายเมน และสายโหลดเพื่อยกชุด ATS ABB ออกจากตู้

 

สถาพตู้ MDB เปล่าหลังจากที่ได้ถอดชุดเอทีเอสออกจากตู้แล้ว ทำการติดตั้งปรับระยะ Support เพื่อนำชุด ATS ชุดใหม่เข้ามาติดตั้ง

 

Modify ฝาหน้าตู้เพื่อติดตั้งชุด Controller ABB ATS022 และขยับชุด Power Meter ของเดิมออก

 

อุปกรณ์ Automatic Transfer Switch รุ่นเก่าที่ถอดออกมาแล้ว

 

ตัดบัสบาร์และวัดขนาดพร้อมนำมาเจาะรูและดัดให้อยู่ในรูปทรงที่เข้ากับตำแหน่งตู้

 

ประกอบ Busbar และชุด ATS เข้ากับตู้ เช็คระยะต่างๆให้ถูกต้องตามที่กำหนดไว้

 

Wiring วงจรคอนโทรลและประกอบบัสบาร์ที่พ่นสีแล้วเข้ากับชุดอุปกรณ์และต่อสายทั้งหมด

 

เก็บงานทำความสะอาดพื้นที่ พร้อมตรวจสอบจุดต่อต่างๆ เตรียมการทดสอบระบบ

 

รูปตู้ATSที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมส่งมอบงาน

 

รูปภายในตู้ การวายริ่งและงานติดตั้งบัสบาร์เอทีเอส

 

อุปกรณ์ Breaker ATS พร้อม Controller ยี่ห้อ ABB ที่ได้รับการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว