งานเปลี่ยนบัสบาร์และโมดิฟายติดตั้ง ACB Mitsubishi

งานเปลี่ยนแอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ ACB และแก้ไขโมดิฟาย์บัสบาร์ (Modify Busbar) ยี่ห้อมิตซูบิชิ (Mitsubishi ACB AE1600-SW 3P Fixed Type) โดยความต้องการของลูกค้าต้องการตัว ACB เป็นยี่ห้อมิตซูบิชิเหมือนเดิม แต่มีการเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่ เลยต้องทำการแก้ไขบัสบาร์ที่เข้าและออกจากตัวเบรกเกอร์ด้วย ทีมงานเลยต้องนำเครื่องตัด ดัด เจาะ บัสบาร์เข้าดำเนินการที่หน้างาน

ถอดอุปกรณ์และตัว ACB ออกเพื่อทำการวัดระยะบัสบาร์

 

เจาะบัสบาร์ทองแดงตามระยะที่ได้วัดไว้

 

วัดระยะเพื่อทำการดัดตัดเจาะบัสบาร์

 

ติดตั้งบัสบบาร์ที่ได้ดัดและเจาะรูเรียบร้อยแล้วเข้ากับตัว ACB

 

ประกอบบัสบาร์เข้ากับตัว ACB

 

บัสบาร์ที่ทำการโมดิฟาย์แก้ไขเสร็จแล้ว

 

งานเปลี่ยน ACB ที่เรียบร้อยแล้ว

 

งานเสร็จสิ้นพร้อมส่งมอบลูกค้า