นาฬิกาตั้งเวลาแบบดิจิตอล Digital Timer – QUBIX

นาฬิกาตั้งเวลาแบบดิจิตอล 24 ชม./7วัน


คุณสมบัติด้านเทคนิค
แรงดันไฟฟ้า : 230VAC+6%-10%
ความถี่ใช้งาน : 50-60Hz
เอาท์พุทคอนแท็ค : 16A 250VAC COS Q = 1,
: 10A 250VAC COS =0.6
การนับเวลา แบบ : Quartz
ความเที่ยงตรง : < +1 วินาที/วัน ที่อุณหภูมิ 20องศา
ตั้งเวลาต่ำสุด : 1 นาที(1 วินาทีแบบชั่วขณะ)
จอแสดงผล : LCD display with text line
ระบบควบคุม : มี 4 ปุ่ม และ 1 ปุ่มรีเซต
แบตเตอรี่ : แบบลิเธียมใช้ได้นาน 4 ปี(ทดสอบแสดงเต็มหน้าจอที่ อุณหภูมิ 20 องศา)
อุณหภูมิใช้งาน : -10 องศา ถึง 50องศา
การป้องกัน : ฝาพลาสติกใส ป้องกันหน้าจอ IP20(EN60529)
มาตรฐาน : IEC 60730-2-7
ติดตั้งบนราง : DIN 35mm.
น้ำหนัก : 160 กรัม
ฟังก์ชั่น
  • สามารถกำหนดรหัสผ่านเพื่อเพิ่มความปลอดภัย ในการเซตโปรแกรม
  • สามารถกำหนดรหัสผ่านเพื่อเพิ่มความปลอดภัย ในการเซตโปรแกรม
  • ตั้งโปรแกรมการใช้งานแต่ละวัน และสัปดาห์ได้ ใช้ตั้งเวลาการทำงานให้อุปกรณ์ได้หลากหลาย
  • สามารถโปรแกรมได้ 44 หน่วยความจำ
  • มีโปรแกรมการทำงานเป็นวินาที ทั้ง 2 เอาท์พุต
  • สามารถโปรแกรมแต่ละเอาท์พุต แยกจากกัน สามารถตั้งวัน/เวลา ON/OFF แบบชั่วขณะได้ 1-59 วินาที
  • ใช้ควบคุมระบบระบายอากาศ กระดิ่ง,ออด,เปิดปิด ระบบแสงสว่าง และอื่นๆ
  • มีโปรแกรม หลากหลายเพื่อเลือกใช้ตามความ เหมาะสม เช่น แบบสุ่ม,แบบชั่วขณะ.แบบวนรอบ