นาฬิกาตั้งเวลาแบบดิจิตอล Digital Timer – QUBIX

คุณสมบัติด้านเทคนิค

แรงดันไฟฟ้า : 230VAC+6%-10%

ความถี่ใช้งาน : 50-60Hz

เอาท์พุทคอนแท็ค : 16A 250VAC COS Q = 1,

: 10A 250VAC COS =0.6

การนับเวลา แบบ : Quartz

ความเที่ยงตรง : < +1 วินาที/วัน ที่อุณหภูมิ 20องศา

ตั้งเวลาต่ำสุด : 1 นาที(1 วินาทีแบบชั่วขณะ)

จอแสดงผล : LCD display with text line

ระบบควบคุม : มี 4 ปุ่ม และ 1 ปุ่มรีเซต

แบตเตอรี่ : แบบลิเธียมใช้ได้นาน 4 ปี(ทดสอบแสดงเต็มหน้าจอที่ อุณหภูมิ 20 องศา)

อุณหภูมิใช้งาน : -10 องศา ถึง 50องศา

การป้องกัน : ฝาพลาสติกใส ป้องกันหน้าจอ IP20(EN60529)

มาตรฐาน : IEC 60730-2-7

ติดตั้งบนราง : DIN 35mm.

น้ำหนัก : 160 กรัม

ฟังก์ชั่น

  • สามารถกำหนดรหัสผ่านเพื่อเพิ่มความปลอดภัย ในการเซตโปรแกรม
  • ตั้งโปรแกรมการใช้งานแต่ละวัน และสัปดาห์ได้ ใช้ตั้งเวลาการทำงานให้อุปกรณ์ได้หลากหลาย
  • สามารถโปรแกรมได้ 44 หน่วยความจำ
  • มีโปรแกรมการทำงานเป็นวินาที ทั้ง 2 เอาท์พุต
  • สามารถโปรแกรมแต่ละเอาท์พุต แยกจากกัน สามารถตั้งวัน/เวลา ON/OFF แบบชั่วขณะได้ 1-59 วินาที
  • ใช้ควบคุมระบบระบายอากาศ กระดิ่ง,ออด,เปิดปิด ระบบแสงสว่าง และอื่นๆ
  • มีโปรแกรม หลากหลายเพื่อเลือกใช้ตามความ เหมาะสม เช่น แบบสุ่ม,แบบชั่วขณะ.แบบวนรอบ

นาฬิกาตั้งเวลาแบบดิจิตอล 24 ชม./7วัน

รุ่น
(Model)
การใช้งานตั้งเวลาทำางานได้ต่ำาสุดไฟหน้าจอขั้วเอาต์พุทเอาท์พุทคอนแท็ค 250 VAC
TOP81124 ชั่วโมง/7 วัน
โปรแกรมวันหยุด
โปรแกรมชั่วขณะ
โปรแกรมทำงานแบบ ON สลับ OFF (Cycle)
โปรแกรม Random Switching
44 โปรแกรม

1 นาที
(1 วินาทีแบบชั่วขณะ)
มี16A COS φ = 1
10A COS φ = 0.6

TOP82224 ชั่วโมง/7 วัน
โปรแกรมวันหยุด
โปรแกรมชั่วขณะ
โปรแกรมทำงานแบบ ON สลับ OFF (Cycle)
โปรแกรม Random Switching
44 โปรแกรม

1 นาที
(1 วินาทีแบบชั่วขณะ)
มี16A COS φ = 1
10A COS φ = 0.6