ตู้ TAMCO

ตู้มาตรฐานรุ่นใหม่ CE เหมาะสำหรับการใช้งานภายในอาคาร
สามารถกันน้ากันฝุ่นได้ถึง IP-55 ตัวตู้ พ้นสี Polyester ่
ที่สามารถกันแสง UV ได้ มาพร้อมกับแผ่นเพลทเคลือบสังกะสี

ตู้มาตรฐานรุ่นใหม่ CES มีหลังคาที่ สามารถกันน้ำ และฝุ่นได้ถึง
IP-55 เหมาะสำาหรับงานติดตั้ง งานกลางแจ้ง และงานภายใน
อาคาร ตัวตู้พ่นสี Polyester ที่สามารถกันแสง UV ได้มาพร้อม
กับแผนเพลทเคลือบสังกะสี

ตู้มาตรฐานรุ่นใหม่ CESG มีหลังคาที่ สามารถกันน้ำและฝุ่นได้ถึง
IP-55 เหมาะสำหรับงานติดตั้ง งานกลางแจ้ง และงานภายในอาคาร
ตัวตู้พ่นสี Polyester ที่ สามารถกันแสง UV ได้ มาพร้อมกับแผ่น
เพลทเคลือบสังกะสี ประตูหนามีกระจกใส เพื่อง่ายต่อการตรวจเช็ค
การทำงานของระบบไฟภายในตู้

ตู้มาตรฐานรุ่นใหม่ CRS มีหลังคาลาดเอียง ซึ่งสามารถกันน้ำ
และฝุ่นได้ถึง IP-65 เหมาะสำหรับการใช้งานติดตั้ง และงานนอก
อาคาร

ตู้ CB สแตนเลส ออกแบบมารองรับการใช้งานในพื้นที่ที่มีความชื้น
บริเวณพื้นที่ชายทะเล หรือพื้นที่ที่มีกรดหรือด่าง วัสดุผลิตจาก
สแตนเลส No.304 และสามารถกันน้ำและฝุ่นได้ถึง IP-55
CB สแตนเลสรุ่นนี้มีขนาดให้เลือกถึง 20 ขนาดด้วยกัน