กล่องคอนโทรล Control Boxes QUBIX

กล่องคอนโทรล Ø22 mm. (Plastic Control Boxes)
รุุ่น
(Model)
จำานวนช่อง
(No. of Mounting Holes)
ขนาดช่อง
(Hole Dimension)
Degree of
Protection
Degree of
Protection
SA2B1-G 1
SA2B2-G2
SA2B3-G3
SA2B4-G422 mm.IP65ดำ-เทา
SA2B5-G5
SA2B6-G6
SA2B1-Y1
SA2B2-Y2
SA2B3-Y3
SA2B4-Y422 mm.IP65เหลือง-เทา
SA2B5-Y5
SA2B6-Y6