XB7 Illuminated Pushbutton – Schneider

XB7 สวิตช์ปุ่มกดแบบมีแลมป์ ∅ 22 mm.

  • ผลิตภัณฑ์แบบชิ้นเดียว ไม่แยกประกอบ เลือกใช้ง่าย IP65
  • ใช้ได้กับทั้งช่องขนาด 22 มม. และ 25 มม.
  • ตรงตามมาตรฐาน IEC947-5-1, UL และ CSA
  • ราคาประหยัด
รายละเอียดสีคอนแทครหัสสินค้า
แบบต่อตรง 220 VACเขียว1 NOXB7NW33M1
แดง1 NOXB7NW34M1
แดง1 NCXB7NW34M2
แบบต่อตรง 24 VDCเขียว1 NOXB7NW33B1
แดง1 NOXB7NW34B1
แดง1 NCXB7NW34B2

Download รายละเอียดสินค้า