XB4 Selector Switch – Schneider

สวิตช์ซีเลคเตอร์ ∅ 22 มม. แบบโลหะ

  • แยกชิ้นส่วนหัวและตัวได้จึงสามารถประกอบได้ตามต้องการ
  • ติดตั้งสะดวก รวดเร็ว และต่อลงดินอัตโนมัติ (Self earthing)
  • ส่วนฐานและหัวทำจากโลหะ จึงแข็งแรงทนทาน
  • กันน้ำ กันน้ำมัน กันฝุ่นที่ IP66 และ IP20 ที่คอนแทคบล็อค

ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (หัว+ตัว)

รายละเอียดคอนแทคบล็อครหัสสินค้า
สวิตช์ซีเลคเตอร์2 ตำแหน่งค้าง1 NOXB4BD21
ที่จับแบบมาตรฐาน2 ตำแหน่งค้าง1 NC + 1 NOXB4BD25
2 ตำแหน่ง – เด้งกลับ
จากขาวมาซ้าย
1 NOXB4BD41
3 ตำแหน่ง – ค้าง2 NOXB4BD33
สวิตช์ซีเลคเตอร์2 ตำแหน่งค้าง1 NOXB4BJ21
ที่จับแบบยาว2 ตำแหน่งค้าง1 NC + 1 NOXB4BJ25
2 ตำแหน่ง – เด้งกลับ
จากขาวมาซ้าย
1 NOXB4BJ41
3 ตำแหน่ง – ค้าง2 NOXB4BJ33
3 ตำแหน่ง – เด้งกลับ
จากซ้ายและขวา มากลาง
2 NOXB4BJ53
สวิตช์โยกโยกค้าง1 NOXB4BD281
สวิตช์ซีเลคเตอร์ที่จับแบบมาตฐาน
สวิตช์ซีเลคเตอร์ที่จับแบบยาว
สวิตช์โยก

Download รายละเอียดสินค้า