WEATHERPROOF JUNCTION BOXES-OUTDOOR USE-SQUARE SHAPE-กล่องพักสายชนนิดกันน้ำกันฝุ่นIP65 (มีครอบยาง)-HACO

กล่องพักสายชนิดกันฝุ่นและกันน้ำIP65 (มีครอบยาง)-HACO

กล่องพักสาย เป็นกล่องต่อสายที่ใช้สำหรับแยกวงจรไฟฟ้าหรือพักวงจรไฟฟ้า เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการซ่อมแซมหรือขยายปรับปรุงเพิ่มวงจรในภายหลัง

นิยมใช้ติดตั้งทั้ง outdoor และ indoor สามารถใช้ติดตั้งกับเครื่องจักรและติดตั้งบนกำแพง

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายตามบ้านเรือน อาคารจนถึงโรงงานอุตสาหกรรม

มีให้เลือกใช้ทั้งแบบ Square-Shape และ Rectangular-Shape

คุณสมบัติ:

 • สามารถใช้แยกวงจรไฟฟ้าหรือพักวงจรไฟฟ้าได้
 • ง่ายต่อการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม
 • ป้องอุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ที่อยู่ภายในกล่องให้อยู่สภาพใช้งานได้เป็นปกติ
 • หากอุปกรณ์ภายในกล่องเกิดปัญหาช่วยป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผู้ใช้งานได้
 • ช่วยป้องกันความเสียหายจากการเกิดการกระแทกจากภายนอกได้

รหัสสินค้า : Square-Shape

 • ER332WP : 3″x3″x2″
 • ER442WP : 4″x4″x2″
 • ER443WP : 4″x4″x3″
 • ER662WP : 6″x6″x2″
 • ER663WP : 6″x6″x3″
 • ER993WP : 9″x9″x3″
 • ER12123WP : 12″x12″x3″

รหัสสินค้า : Rectangular-Shape

 • ER632WP : 6″x3″x2″
 • ER962WP : 9″x6″x2″
 • ER963WP : 9″x6″x3″