TES-เครื่องวัดเสียง-วัดแสงและเบรคเกอร์กันไฟรั่ว – ไฟดูด Kyokuta

TES-เครื่องวัดเสียง-วัดแสงและเบรคเกอร์กันไฟรั่ว – ไฟดูด Kyokuta

TES-เครื่องวัดเสียง – วัดแสง

TES – 1350A   เครื่องวัดแสง

TES – 1330A   เครื่องวัดแสง

 

เบรค เกอร์กันไฟรั่ว – ไฟดูด

EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER (ELCB)

KD-L 223SC

เบรคเกอร์กันไฟรั่ว – ไฟดูด ใช้สำหรับป้องกันอันตรายที่เกิดจากเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีไฟรั่วลงดิินสูงกว่า 15 mA สามารถใช้ป้องกันไฟรั่ว – ไฟดูด ได้ทั้งบ้าน หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีน้ำมันเกี่ยวข้อง เช่น เครื่องทำน้ำร้อน เครื่องซักผ้า ตู้เย็น เครื่องปั้มน้ำ และอุปกรณ์อื่นๆ…

(รุ่นมี มอก.2425-2552)