Tag: Wander Plugs IP67

Pratika พาวเวอร์ปลั๊กและเต้ารับอุตสาหกรรม

Pratika พาวเวอร์ปลั๊กและเต้ารับอุตสาหกรรม รุ่น แพล็กติกา Wander Plugs IP67 รหัสสินค้า รายละเอียด PKX16M723 ปลั๊กตัวผู้แบบกลางทาง รุ่นกันน้ำพิเศษ 2P+E 230V. 16A สีฟ้า PKX16M734 ปลั๊กตัวผู้แบบกลางทาง รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E 400V. 16A สีแดง PKX16M735 ปลั๊กตัวผู้แบบกลางทาง รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E+N 400V. 16A สีแดง PKX32M723 ปลั๊กตัวผู้แบบกลางทาง รุ่นกันน้ำพิเศษ 2P+E 230V. 32A สีฟ้า PKX32M734 ปลั๊กตัวผู้แบบกลางทาง รุ่นกันน้ำพิเศษ…