Tag: Terminal 35 mm.

Salzer DIN Rail Terminal Connector

Terminal (เทอร์มินอล) คือ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับต่อสาย หรือจุดต่อสายไฟ ซึ่งมีหลายชนิด การใช้งานของเทอร์มินอลนั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะหน้างาน  พื้นที่ที่มีจำกัด กระแสไฟ และขนาดสายไฟ