Tag: TB003

เทอร์มินัล ต่อสาย 15A และ 25A – SHINOHAWA

เทอร์มินัล ต่อสาย 600V 15A รายการ รหัส RATINGS Number of Poles Dimensions (mm) “L” Dimensions (mm) “L,” Dimensions (mm) “A” Dimensions (mm) “B” Dimensions (mm) “C” Dimensions (mm) “D” Dimensions (mm) “E” TB-1503 TB051 600V 15A 3 46.5 36.5 7 9…