Tag: T-3

วายส์มาร์คเกอร์ – SHINOHAWA

วายส์มาร์คเกอร์ PVC สีเหลืองตัวหนังสือสีดำใช้สำหรับกำหนดปลายสายไฟในตู้คอลโทรล ชนิดร้อยสายไฟ ทั้งม้วนมีหมายเลยเดียวกันทั้งม้วน