Tag: SEC-GTBA-01

Ground Test Box Aluminum -SEC

Ground test box มีไว้สำหรับทดสอบ Grounding system ของระบบมี 2 ประเภทคือ PVC Test box Aluminium Test box การติดตั้ง : ควรติดตั้งสูงจากพื้นระยะ 150 ซม. 1.Ground Test Box Aluminum (กราวเทสบ๊อกซ์ อลูมิเนียม) รายละเอียดสินค้าและวิธีการใช้งาน : คือ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับ การวัดค่าความต้านทานกระแสไฟฟ้า โดยการเชื่อมต่อกราวด์เทสบ๊อกซ์อลูมิเนียมไว้ระหว่างสายไฟทองแดงและกราวด์หรอดทองแดงที่ถูกฝังลงดิน มียางรองฝาเพื่อป้องกันน้ำหรือฝุ่นละออง ใช้ติดตั้งภายนอกตัวอาคาร แข็งแรง ทนทาน วัตถุดิบ : ผลิตจากอลูมิเนียมคุณภาพดี รหัสสินค้า :…