Tag: Pratika

Pratika พาวเวอร์ปลั๊กและเต้ารับอุตสาหกรรม 56Series

Pratika พาวเวอร์ปลั๊กและเต้ารับอุตสาหกรรม. 56 Series สวิตซ์ตัดตอนชนิดกันน้ำ รุ่น 56 ซีรีย์ การใช้งานพาวเวอร์ปลั๊กสำหรับงานอุตสาหกรรม มาตรฐานการใช้งานปลั๊กและเต้ารับ ถูกแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ Extra-low Voltage : แรงดันไฟฟ้าต่ำ ไม่เกิน 50 V Low Voltage : แรงดันไฟฟ้าแรงต่ำ 50 – 690 V ชนิด 2P และ 3P ที่กระแสใช้งาน 16A และ 32A สำหรับ Extra-low Voltage และ…

Pratika พาวเวอร์ปลั๊กและเต้ารับอุตสาหกรรม

Pratika พาวเวอร์ปลั๊กและเต้ารับอุตสาหกรรม รุ่น แพล็กติกา Wander Plugs IP67 รหัสสินค้า รายละเอียด PKX16M723 ปลั๊กตัวผู้แบบกลางทาง รุ่นกันน้ำพิเศษ 2P+E 230V. 16A สีฟ้า PKX16M734 ปลั๊กตัวผู้แบบกลางทาง รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E 400V. 16A สีแดง PKX16M735 ปลั๊กตัวผู้แบบกลางทาง รุ่นกันน้ำพิเศษ 3P+E+N 400V. 16A สีแดง PKX32M723 ปลั๊กตัวผู้แบบกลางทาง รุ่นกันน้ำพิเศษ 2P+E 230V. 32A สีฟ้า PKX32M734 ปลั๊กตัวผู้แบบกลางทาง รุ่นกันน้ำพิเศษ…

Pratika พาวเวอร์ปลั๊กและเต้ารับอุตสาหกรรม

Pratika-พาวเวอร์ปลั๊กและเต้ารับอุตสาหกรรม รุ่น แพล็กติกา Pratika FAST โซลูชั่น ได้รับสิทธิบัตร The FAST  ซึ่งเป็นสิทธิบัตรการเชื่อมต่อโดยไม่จำเป็นต้องใช้ไขควงสำหรับการขันสกรู รับประกันแรงดันตรงจุดเชื่อที่คงที่และทนทาน ช่วยลดการเกิดความร้อนและการเดินสายช้ำเมื่อต้องบำรุงรักษาโซลูชั่นนี้นำไปใช้ได้กับสายไฟ ได้ที่กระแสไฟฟ้า 16A และ 32A Wander Plugs IP44 รหัสสินค้า รายละเอียดสินค้า PKX16M423 ปลั๊กตัวผู้แบบกลางทาง 2P+E 230V 16A  สีฟ้า PKX16M434 ปลั๊กตัวผู้แบบกลางทาง 3P+E 400V 16A  สีแดง PKX16M435 ปลั๊กตัวผู้แบบกลางทาง 3P+E+N  400V 16A  สีแดง PKX32M423…

Schneider Industrial Plug and Socket (Power Plug)

Industrial Plug หรืออีกชื่อหนึ่งคือ Power Plug เป็นอุปกรณ์ทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งในการเชื่อมต่อ อุปกรณ์ไฟฟ้า กับแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่กระแสไฟ และ แรงดันไฟฟ้าสูง ซึ่งปลั๊กไฟชนิดนี้ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานมากขึ้น เพราะมีการออกแบบปลั๊กช่วยป้องกันอันตรายจากการที่ร่างกายจะไปสัมผัสกับส่วนที่ก่อให้เกิดไฟช็อตภายในปลั๊ก ในกรณีที่ไม่ได้เสียบปลั๊ก เต้ารับจะมีฝาปิดป้องกันน้ำเข้าไปในปลั๊กอีกด้วย Power Plug ของ Schneider มีทั้งแบบฝัง แบบลอย และแบบต่อกลางทาง ดังนี้