Tag: Power Plug MENNEKES

MENNEKES Industrial Receptacle Set

MENNEKES Industrial Receptacle Set หรือชุดเต้ารับปลั๊กอุตสาหกรรมของประเทศเยอรมัน ใช้ต่อกับไฟฟ้าระบบ 3 เฟส มีเบรกเกอร์ในตัวของชุดเต้ารับ โดยเต้ารับมี 2 ขนาดคือ 16 A และ 32 A

MENNEKES Industrial Receptacle

MENNEKES Industrial Receptacle  ของเยอรมัน สามารถใช้กับกระแสไฟฟ้าได้ตั้งแต่ 16 A ถึง 125 A สามารถใช้กับไฟฟ้าระบบ 1 เฟส และระบบ 3 เฟส โดยมีทั้งประเภทกันน้ำและไม่กันน้ำ ลักษณะการใช้งาน ปลั๊กตัวเมียติดผนัง ปลั๊กตัวเมียชนิดกลางทาง ปลั๊กตัวเมียสำหรับติดตู้คอนเทนเนอร์