Tag: Power Meter

Power Analyser UMG 96 RM-Janitza

UMG 96 RM เครื่องวิเคราะห์พลังงานอเนกประสงค์ มีความแม่นยำสูง สินค้าคุณภาพดี ได้มาตรฐาน ผลิตและนำเข้าจากประเทศเยอรมัน


EPR-04 Series (Energy Network Analyzer)-ENTES

EPR-04 Series เป็นอุปกรณ์วัดค่าพลังงานไฟฟ้าแบบดิจิตอลที่สามารถแสดงค่าการวัดต่อเฟสและ ผลรวมทั้งสามเฟสได้ในหน้าจอเดียวกันเป็นรุ่นที่วัดค่าพลังงานไฟฟ้าที่มีความจำเป็นต่อการวิเคราะห์ด้านพลังงานไฟฟ้า เช่น cosϕ, Watt,Var,VA,Import kWh,Export kWh,Inductive kVarh,Capacitive kVArh,Max/Min Demand เป็นต้น อีกทั้ง EPR-04 Series เป็นรุ่นที่มีราคาย่อมเยาว์แต่เปี่ยมไปด้วย คุณภาพการวัดค่าพลังงานไฟฟ้า และความแม่นยำสูงจุงสามารถทดแทนการใช้ Import KWh meter รุ่นเก่าประเภทจานหมุนได้อย่างมีประสิทธิภาพหมายเหตุ : ค่าพลังงานไฟฟ้าเช่น kWh, kVArh, Max/Min Demand ที่ถูกบันทึกไว้ใน Power Meter จะยังคงอยุ่แม้ไฟดับ รายละเอียดสินค้า Download รายละเอียดสินค้า

ENTES EPR-04 Series เครื่องวัดและวิเคราะห์ค่าพลังงานไฟฟ้า (ENERGY NETWORK ANALYZER)

EPR-04 Series เป็นอุปกรณ์วัดค่าพลังงานไฟฟ้าแบบดิจิตอลที่สามารถแสดงค่าการวัดต่อเฟสและผลรวมทั้งสามเฟสได้ในหน้าจอเดียวกันเป็นรุ่นที่วัดค่าพลังงานไฟฟ้าที่มีความจำเป็นต่อการวิเคราะห์ด้านพลังงานไฟฟ้า เช่น Cosp ,Watt , Var , VA , Import kwh , Export kwh , Inductive kVArh ,Capacitive kVArh, Max/Min Demand เป็นต้น อีกทั้ง EPR-04 Series เป็นรุ่นที่มีราคาย่อมเยาว์แต่เปี่ยมไปด้วย คุณภาพพลังการวัดค่าพลังงานไฟฟ้าและแม่นยำสูงจึงสามารถทดแทนการใช้ Import kwh meter รุ่นเก่าประเภทจานหมุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ หมายเหตุ: ค่าพลังงานไฟฟ้าเช่น kwh , kVArh , Max/Min…

ABB Power Meter

กลุ่ม Power Meter ของ ABB มีดังนี้ มิเตอร์รุ่น DMTME-I-485-96 จะแสดงค่าต่างๆผ่านหน้าจอแสดงผลแบบ LED สามารถตรวจวัดค่าพารามิเตอร์แบบ real time ทำให้สะดวกต่อการอ่านค่าและการใช้งาน มองเห็นได้ชัดเจนแม้อยู่ในที่มืด รวมถึงรองรับการสื่อสารข้อมูลได้ทั้งแบบ Modbus Protocol (RS485) และแบบ ASCII มิเตอร์รุ่น M2M สามารถวัดกระแสและแรงดันไฟฟ้าแบบ True-RMS ตรวจวัดค่าพารามิเตอร์แบบ real time ตรวจวัดและวิเคราะห์ค่าฮาร์โมนิกส์แบบรวมทั้งกระแสและแรงดัน รวมถึงรองรับการสื่อสารข้อมูลได้ทั้งแบบ Modbus Protocol (RS485) และแบบ ASCII มีระบบรหัสผ่าน (Password) เพื่อกำหนดขอบเขตการใช้งานและแสดงสัญญาณเตือนเมื่อเกิด Alarm มิเตอร์รุ่น ANR…