Tag: Power Analyser UMG 104 ยี่ห้อ Janitza

Power Analyser UMG 104 – Janitza

UMG 104 เครื่องวิเคราะห์พลังงานอเนกประสงค์ ซึ่งเหมาะสำหรับการวัดบันทึก และตรวจสอบพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า (True-RMS) ในเครือข่ายแรงดันไฟฟ้าต่ำและปานกลาง (ระบบ 1 และ 3 เฟสที่มีตัวนำเป็นกลาง) มีความแม่นยำสูง ผลิตและนำเข้าจากประเทศเยอรมัน