Tag: Pilot Lamps LED

Salzer Pilot Lamps LED

ไพล็อตแล้มป์ ชนิด LED คือหลอดไฟแสดงสถานะหน้าตู้ควบคุม ชนิด LED ซึ่งมีประสิทธิภาพในการให้แสงดีกว่าหลอดธรรมดา ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16, 22, 30 mm.