Tag: PHELPS DODGE

สายไฟฟ้าชนิดแรงดันต่ำ

สายไฟฟ้าที่ใช้กันในปัจจุบัน แบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ สายไฟฟ้าชนิดแรงดันต่ำ และสายไฟฟ้าชนิดแรงดันสูง 1.) สายไฟฟ้าชนิดแรงดันต่ำ : เป็นสายที่ใช้กันตามอาคารบ้านเรือนหรือโรงงานอุตสาหกรรม มาตรฐาน มอก.11-2531 สามารถใช้ในช่วงแรงดันไฟฟ้าได้ไม่เกิน 750 โวล์ต มี 5 ชนิดคือ 1.1 สายไอวี (IV) สายชนิดนี้เป็นสายเดียวหรือแกนเดี่ยวชนิดทนแรงดันไฟ 300 โวลต์ใช้เป็นสายเดินเข้าอาคารสำหรับที่พักอาศัยที่ใช้ระบบ 1 เฟสและห้ามใช้กับระบบ3เฟสที่มีแรงดัน 380 โวลต์ การใช้งาน ถ้าเดินสายลอยต้องยึดด้วยวัสดุฉนวน หรือ เดินในช่องเดินสายสายในสถานที่แห้ง แต่ห้ามร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง 1.2 สายวีเอเอฟ (VAF) เป็นสายชนิดทนแรงดัน 300 โวลต์มีทั้งชนิดเป็นสายเดี่ยวสายคู่และที่มีสายดินอยู่ด้วย ถ้าเป็นสายเดี่ยวจะเป็นสายกลมและถ้าเป็นชนิด…

Phelps Dodge NYY

สายไฟฟ้า Phelps Dodge ชนิด NYY มีชนิดแกนเดี่ยวจนถึง4แกน (1C ถึง 4C) สามารถทนแรงดันไฟฟ้า 750V มีความทนต่อสภาพแวดล้อม เพราะมีเปลือกหุ้มอีกชั้นหนึ่ง บางทีเรียกว่าเป็นสายฉนวน 3 ชั้น ความจริงแล้วสายชนิดนี้มีฉนวนชั้นเดียว อีกสองชั้นที่เหลือเป็นเปลือกเปลือกชั้นในทำหน้าที่เป็นแบบ (Form) ให้สายแต่ละแกนที่ตีเกลียวเข้าด้วยกันมีลักษณะกลม แล้วจึงมีเปลือกนอกหุ้ม อีกชั้นหนึ่งทำหน้าที่ป้องกันความเสียหายทางกายภาพสายไฟฟ้า การใช้งาน สามารถเดินฝังดินได้โดยตรง เดินร้อยภายในท่อร้อยสาย ขนาดของสาย NYY

Phelps Dodge VSF

สาย VSF หรือ IV(f) เป็นสายคอนโทรล เป็นสายแกนเดี่ยว ตัวนำไฟฟ้าทำจากทองแดงเส้นเล็กๆนำมาพันเป็นเกลียว โดยฉนวนทำจากพีวีซี มาตรฐาน มอก. 11-2531 มีขนาดตั้งแต่ 0.5 ตร.มม. ถึง 2.5 ตร.มม. คุณสมบัติ เหมาะสำหรับใช้งานสำหรับอุปกรณ์ชุดควบคุมกับเครื่องจักร สายอ่อนดัดโค้งงอได้ง่าย สามารถใช้งานในที่อุณหภูมิไม่เกิน 70 องศา แรงดันไม่เกิน 300 V ขนาดของสาย VSF  Phelps Dodge PD-VSF 0.5 ตร.มม. PD-VSF 0.75 ตร.มม. PD-VSF 1 ตร.มม. , PD-VSF…

Phelps Dodge THW

Phelps Dodge THW ชนิดตัวนำทองแดงเป็นสายแกนเดี่ยว มีลักษณะเป็นสายแข็ง ดัดโค้งงอได้ยาก มาตรฐาน มอก. 11-2531 ทนแรงดันไฟฟ้า 750V ที่ 70 องศาเซลเซียส เหมาะสำหรับเดินในอาคาร หรือ โรงงานอุตสาหกรรม การใช้งาน เดินในท่อร้อยสาย เดินลอย ห้ามเดินฝังดินโดยตรง เดินในรางสายไฟ ขนาดของสายไฟ THW PD-THW 0.5 sq.mm PD-THW 1.5 sq.mm PD-THW 2.5 sq.mm PD-THW 4 sq.mm PD-THW 6 sq.mm PD-THW 10 sq.mm PD-THW…

Promotion พิเศษ สำหรับสายไฟ THW ยี่ห้อ PHELPS DODGE

Promotion พิเศษ สำหรับสายไฟ THW ยี่ห้อ PHELPS DODGE สินค้าจำนวนจำกัด เบอร์ 1.5 สีแดง, เขียว, เหลือง, ขาว, น้ำเงิน อย่างละ 5 ม้วน เบอร์ 2.5 สีแดง 3, ขาว 3, น้ำเงิน 4, ดำ 4, เหลือง 5 ม้วน เบอร์ 4 สีดำ 2, ขาว 1, เหลือง 3, เขียว…