Tag: Motorized switch-disconnector

ABB Motorized switch-disconnectors

Motorized switch-disconnector สวิตซ์ตัดต่อ  สามารถควบคุมการทำงานได้โดยใช้คำสั่งทางไฟฟ้า หรือจากผู้ปฏิบัติงานโดยตรง ติดตั้งง่าย ทนทาน และช่วยลดขนาดของพื้นที่ติดตั้ง