Tag: mitsubishi NF

Mitsubishi เบรกเกอร์ MCCBs รุ่น NF63-CV

Mitsubishi Molded Case Circuit Breaker (MCCB) รุ่น NF63-CV เป็นเบรกเกอร์ชนิดตัดตอนอัตโนมัติ มีชนิด 2P, 3P  เหมาะสำหรับติดตั้งในอาคารสำนักงาน โกดัง หรือเป็นเบรกเกอร์สำหรับควบคุมมอเตอร์ ขนาดของ NF63-CV NF63-CV 10A NF63-CV 16A NF63-CV 20A NF63-CV 25A NF63-CV 32A NF63-CV 40A NF63-CV 50A NF63-CV 63A คุณสมบัติ ชนิด 2P มีค่า Ic = 7.5…