Tag: MENNEKES Receptacle set

MENNEKES Industrial Receptacle Set

MENNEKES Industrial Receptacle Set หรือชุดเต้ารับปลั๊กอุตสาหกรรมของประเทศเยอรมัน ใช้ต่อกับไฟฟ้าระบบ 3 เฟส มีเบรกเกอร์ในตัวของชุดเต้ารับ โดยเต้ารับมี 2 ขนาดคือ 16 A และ 32 A