Tag: MCI สาย CVV 21 core

MCI-Draka CVV

สายไฟชนิด CVV ของ MCI-Draka มาตรฐาน IEC 60502 เป็นสายไฟหลายแกน (Multi core) สายมีลักษณะอ่อนตัว เหมาะกับการใช้เดินในตู้อุปกรณ์ไฟฟ้า สามารถใช้งานในบริเวณเปียกชื้น ฉนวนทำจาก PVC ประกอบด้วยสีแดง สีเหลือง สีฟ้า และสีดำ โดยจะมีหมายเลขระบุที่ฉนวนเพื่อให้ทราบว่าเป็นแกนที่เท่าใด โดยมีขนาดตั้งแต่ 0.5 – 4 ตร.มม.