Tag: matix

สวิตซ์ เต้ารับ bticino รุ่น MATIX

สวิตซ์ เต้ารับ bticino รุ่น มาทิกส์ ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน IEC และมอก. ทนทานต่อการใช้งาน ส่วนที่เป็นพลาสติกทำจากเทคโน-โพลีเมอร์คุณภาพเยี่ยม ทนทานต่อการกระแทกและความร้อนสูง สีขาวสะอาดไม่เปลี่ยนสี  ช่องเข้าสายไฟเป็นแบบเกลียว ยึดสายได้แน่นและสามารถยึดสายไฟได้ 2 เส้น สำหรับการต่อแบบ loop พร้อมฉนวนพลาสติกครอบป้องกันอย่างดี สวิตซ์ ชิ้นส่วนที่เป็นกลไกภายในสวิตซ์ ทำจากทองเหลืองคุณภาพสูง ไม่เป็นสนิม หน้าสัมผัสเป็นเงินโลหะผสมซึ่งเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีเยี่ยมและทนทาน เต้ารับไฟฟ้า ปลอดภัยด้วยระบบม่านนิรภัยและสายดินแยกส่วนต่างหาก หน้าสัมผัสเป็นทองเหลืองคุณภาพสูงซึ่งเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีเยี่ยมและทนทาน