Tag: MARVEL

Load center Marvel

Load Center 100AF โหลดเซ็นเตอร์ ระบบไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย 240/415 โวลท์ ขนาด100 AF สำหรับเมนเซอร์กิตโมลเคส ขนาดไม่เกิน 100A และลูกย่อยระบบดิน ผลิตมาตรฐาน IEC และควบคุมคุณภาพการผลิตตามมาตรฐาน JIS ตัวตู้ผลิตจากโลหะหนาถึง 1.5 มม. เหนือกว่าด้วย สี Polyester Coating (outdoor grade) ป้องกันสนิมและรังสี UVRated Load Center 250 AF โหลดเซ็นเตอร์ ระบบไฟฟ้า 3 เฟส…

Surge Mersen

Surge Protective Device : SPDอุปกรณ์ป้องกันแรงดันเกินชั่วขณะแรงดันเกินชั่วขณะมีสาเหตุมาจากหลายปรากฏการซึ่งสาเหตุหลักก็คือ ปรากฏการฟ้าผ่าทั้งแบบโดยตรง และ แบบโดยอ้อมหรือแม้แต่แรงดันเกินชั่วณะที่เกิดจากการปิด-เปิดอุปกรณ์ ที่มีองค์ประกอบพวก Inductive หรือ Capacitive จากปรากฏการณ์เหล่านี้ทำให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเราสามารถป้องกันได้ด้วยการติดอุปกรณ์ป้องกันแรงดันเกินชั่วขณะ(SPD) ที่ตู้ไฟฟ้า