Tag: KBSW

ตู้ไฟสวิทช์บอร์ดแบบกันน้ำมีหลังคา รุ่น KBSW Series (KJL)

ตู้ไฟสวิทช์บอร์ดแบบกันน้ำมีหลังคา รุ่น KBSW Series (KJL) ตอบสนองการติดตั้งใช้งาน ที่ต้องเจอน้ำหรือละอองน้ำ ขนาดตู้มาตรฐาน 9 ขนาด IP55 ความหนาเหล็กมาตรฐาน 0.8-1.0 mm. สีควันบุหรี่ (Rpoxy Light Grey) ติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอคาร

KJL Wall Mounting Cabinet KBSW Series

ตู้ไฟสวิทช์บอร์ด ไซร์มาตรฐานแบบกันน้ำมีหลังคา รุ่น KBSW Series ตอบสนองการติดตั้งใช้งานที่ต้องเจอน้ำหรือละอองน้ำ ขนาดตู้มาตรฐาน 9 ขนาด IP55 ความหนาเหล็กมาตรฐาน 0.8-1.0 mm.สี Epoxy Light Gray ติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร