Tag: H05 V-K / H07 V-K

HELUKABEL H05V-K/H07V-K ฉนวนพีวีซี,แกนเดี่ยว

ข้อมูลด้านเทคนิค • สายเดี่ยวหุ้มด้วยพีวิซีตามมาตรฐาน DIN VDE 0285-525-2-31, DIN EN 50525-2-31 และ IEC60227-3 •ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน แบบเคลื่อนที่  -5°C ถึง +70°C แบบอยู่กับที่ -30°C ถึง +80°C •แรงดันไฟฟ้าในการใช้งาน  Uo / U H05 V-K : 300/500 V (0.5 – 1.0mm²) H07 V-K : 450/750 V (1.5 – 240mm²)…

Single Conductors H05 V-K / H07 V-K (HELUKABLE)

สายไฟแกนเดี่ยว ขนาดตังแต่ 0.5 ถึง 240 Sq.mm. มีสีของเปลือกนอกให้เลือกสูงสุดถึง 11 สี H05,H07 V-K สายไฟแกนเดียว, ฉนวนพีวีซี, ทองแดงเส้นฝอยละเอียด สายคอนโทรลเหมาะสมกับการใช้ในตู้สวิทซ์บอร์ด ใช้สำหรับการติดตั้ง เชื่อมต่อภายในอุปกรณ์การควบคุมแผงสวิตซ์บอด สายไฟแกนเดียว ทองแดงเส้นฝอยละเอียด มีหลากหลายสีให้เลือกใช้งาน เช่น น้ำเงิน, แดง, ดำ, ขาว, เหลือง, เขียว, เทา, เขียว/เหลือง เป็นต้น สามารถใช้เทียบแทน สาย VSF และ THW