Tag: Fuji H203R

ฟูจิ-ไทม์เมอร์รีเลย์ MS4SA-Ap-FUJI

ฟูจิ-ไทม์เมอร์รีเลย์ MS4SA-Ap-FUJI ไทม์เมอร์รีเลย์ MS4SA-Ap  สามารถปรับตั้งเวลาได้หลายรูปแบบตั้งแต่ 0.05 วินาที ถึง 60 ชั่วโมง Type             Rated(Vac)    Rated(A)   Contact    Time-scale MS4SA-AP     100-240             5            2PDP       …

Fuji Electric MCCBs H-Series

Fuji Electric Molded Case Circuit Breakers (MCCB)  ของประเทศญี่ปุ่น มีชนิด 2P และ 3P ใช้กับกระแสตั้งแต่ 5 A ถึง 800 A โดยมีรุ่นต่างๆดังนี้ – Fuji H52BA ขนาดกระแส 15,20,30,40,50 A (รุ่น 2P AF 50A) – Fuji H53BA ขนาดกระแส 15,20,30,40,50 A (รุ่น 3P AF 50A) –…