Tag: FT6380

HIOKI-เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า

Measuring Instruments รหัสสินค้า รายละเอียดสินค้า 3280-10F/CM3289 -แคลมป์มิเตอร์ AC ราคาประหยัด -วัดกระแส AC ได้สูงสุด 1000A -วัดแรงดัน AC/DC ได้สูงสุด 600V -วัดความต้านทานได้สูงสุด 42 Megaohm -ปากแคลมป์เปิดได้ 2 ด้าน สะดวกในการวัดพื้นที่แคบ 3280-70F -แคลมป์มิเตอร์ AC ที่มาพร้อมกับเซ็นเซอร์วัดกระแส AC ได้สูงสุด 4,200 แอมป์มีการคำนวณค่าแบบ Mean-วัดแรงดัน AC/DC ได้สูงสุด 600 โวลต์-วัดความต้านทานได้สูงสุด 42 เมกะโอห์มปากแคลมป์เปิดได้ 2 ด้าน…