Tag: Flexible conduit ราคา

Flexible Conduit

ท่อโลหะอ่อนหรือแฟล็กซิเบิ้ล คอนด่วน (Flexible Conduit) ชนิดไม่กันน้ำ ทำจากเหล็กผสมสังกะสี  จึงสามารถป้องกันการกัด ทำลายของหนูได้ มักเป็นการใช้งานระยะยาวเพราะมีความทนทานสูง อายุการใช้งานานนับสิบสิบปี ด้วยคุณสมบัติพิเศษที่มีทั้งความแข็งแรง และ ทนทานแต่สามารถโค้งงอได้ตามต้องการ จึงได้รับความนิยมในการใช้งานระบบเดินสายสัญญาณต่างได้อย่างดี ขนาดของท่อโลหะอ่อน Flexible Conduit 1/2″ Flexible Conduit 3/4″ Flexible Conduit 1″ Flexible Conduit 1-1/4″ Flexible Conduit 1-1/2″ Flexible Conduit 2″ Flexible Conduit 2-1/2″ Flexible Conduit 3″ Flexible…