Tag: FLAT 50W/3000K

BEC FLAIR LED Floodlights

BEC FLAIR (แฟลร์) LED Floodlights โคมฉาย LED ทรงพลังจากภายใน เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุด โคมฉาย LLAIR จึงผลิตโดยใช้ Driver คุณภาพ สูงจากผู้ผลิต Driver ชั้นนำของโลก MEANWELL FLAT 10W/6000K มี 3 ขนาดคือ 10W, 30W และ 50W มีแสง 6000K และ 3000K FLAT 10W/3000K มี 3 ขนาดคือ 10W, 30W และ 50W…

BLITE-FLAT LED Floodlight

Blite FLAT แฟลต LED Floodlight / โคมฉาย LED มี 3 ขนาดคือ 10W, 30W และ 50W แสง 6000K และ 3000K FLAT 10W/6000K มี 3 ขนาดคือ 10W, 30W และ 50W มีแสง 6000K และ 3000K FLAT 10W/3000K มี 3 ขนาดคือ 10W, 30W และ…