Tag: ER632WP

WEATHERPROOF JUNCTION BOXES-OUTDOOR USE-SQUARE SHAPE-กล่องพักสายชนนิดกันน้ำกันฝุ่นIP65 (มีครอบยาง)-HACO

กล่องพักสายชนิดกันฝุ่นและกันน้ำIP65 (มีครอบยาง)-HACO กล่องพักสาย เป็นกล่องต่อสายที่ใช้สำหรับแยกวงจรไฟฟ้าหรือพักวงจรไฟฟ้า เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการซ่อมแซมหรือขยายปรับปรุงเพิ่มวงจรในภายหลัง นิยมใช้ติดตั้งทั้ง outdoor และ indoor สามารถใช้ติดตั้งกับเครื่องจักรและติดตั้งบนกำแพง เป็นอุปกรณ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายตามบ้านเรือน อาคารจนถึงโรงงานอุตสาหกรรม มีให้เลือกใช้ทั้งแบบ Square-Shape และ Rectangular-Shape คุณสมบัติ: สามารถใช้แยกวงจรไฟฟ้าหรือพักวงจรไฟฟ้าได้ ง่ายต่อการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ป้องอุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ที่อยู่ภายในกล่องให้อยู่สภาพใช้งานได้เป็นปกติ หากอุปกรณ์ภายในกล่องเกิดปัญหาช่วยป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผู้ใช้งานได้ ช่วยป้องกันความเสียหายจากการเกิดการกระแทกจากภายนอกได้ รหัสสินค้า : Square-Shape ER332WP : 3″x3″x2″ ER442WP : 4″x4″x2″ ER443WP : 4″x4″x3″ ER662WP : 6″x6″x2″ ER663WP : 6″x6″x3″ ER993WP :…