Tag: Electrical tape

3M เทปพันสายไฟ

เทปพันสายไฟเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันไม่ให้สายไฟเปลือยมาแตะสัมผัสกัน เพราะถ้าสายไฟมาแตะกันอาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ ซึ่งกลุ่มสินค้าเทปพันสายไฟของ 3M มีหลายประเภทให้เลือกตามความเหมาะสมกับการใช้งาน