Tag: Duct elbow 90

KJL Duct wire way ข้องอ 90

Duct wire way ข้องอ 90 องศา ผลิตจากเหล็กขาวผ่านกระบวนการ Hot Dip Galvanize โดยข้องอของ KJL มี 3 ประเภทคือ 1.) ข้องอ 90 แนวราบ 2.) ข้องอ 90 เปิดนอก 3.) ข้องอ 90 เปิดใน คุณลักษณะ ทำจากเหล็กหนา 0.8 มม. และสามารถสั่งเหล็กชนิดที่หนาขึ้นได้ มีน็อตสำหรับยึดที่ฝาปิด ขนาดและราคา