Tag: digital meter

Power and Energy Meter PowerLogic PM5350 – Schneider

Power and Energy Meter เป็นเครื่องบันทึกค่าพลังงานไฟฟ้า และฮาร์มอนคส์ แบบดิจิตอล สามารถวัดค่าได้หลากหลาย สามารถวัดค่าทุกพารามิเตอร์ได้พร้อมๆกัน สำหรับวัดค่าพลังงานไฟฟ้า 3 เฟส เช่น KW Hour, VA, VAR, Frequency, Power Factor, Volt, Amp, Watt

Power Meter ME96SS Ver.B – MITSUBISHI

พาวเวอร์ มิเตอร์ (Powe meter) เครื่องมือวัด ที่ใช้วัดและสามารถแสดงค่าเป็นพารามิเตอร์และปริมาณพลังงานไฟฟ้า โดยสามารถใช้วัดแรงดันไฟฟ้า( V ) กระแสไฟฟ้า ( I )กําลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ (Reactive Power)กำลังไฟฟ้าจริง และ Harmonic โดยส่วนใหญ่ในภาคอุตสาหกรรมจะนำตัว Power Meter ไปใช้วัดค่าไฟฟ้าในขบวนการผลิตเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดและยังสามารถช่วยจัดการด้านพลังงานไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องเพื่อจะได้นำข้อมูลไปใช้ในด้านการควบคุมหรือนำไปปรังปรุงการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีคุณภาพสูงสุด

Meter LED Display – DAKO

มิเตอร์จอแสดงผล LED อุปกรณ์ที่ใช้วัดค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า เช่น แรงดันกระแส กำลังงานไฟฟ้าจริง กำลังงานไฟฟ้ารีแอคทีฟ กำลังไฟฟ้าปรากฏตัวประกอบ กำลังฮาร์โมนิค และค่าพลังงานไฟฟ้า

Analog Panel Meter HL – QUBIX

พาเนลมิเตอร์แบบอนาล็อก (Analog Panel Meter) คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดและแสดงค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าชนิดหนึ่ง โดยทำหน้าที่ในการรับสัญญาณอินพุทจากภายนอกมาแสดงผลในรูปแบบของตัวเลข (Digital Panel Meter) หรือแบบเข็ม (Analog Panel Meter) เพื่อให้ผู้ใช้งานได้ทราบถึงค่าต่างๆ ในระบบไฟฟ้าหรือในกระบวนการผลิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายเช่น ตู้คอนโทรลไฟฟ้า, แผงควบคุมทางไฟฟ้าต่างๆ เป็นต้น

Digital Panel Meter DP – QUBIX

พาเนลมิเตอร์ (Panel Meter) คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดและแสดงค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าชนิดหนึ่ง โดยทำหน้าที่ในการรับสัญญาณอินพุทจากภายนอกมาแสดงผลในรูปแบบของตัวเลข (Digital Panel Meter) หรือแบบเข็ม (Analog Panel Meter) เพื่อให้ผู้ใช้งานได้ทราบถึงค่าต่างๆ ในระบบไฟฟ้าหรือในกระบวนการผลิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายเช่น ตู้คอนโทรลไฟฟ้า, แผงควบคุมทางไฟฟ้าต่างๆ เป็นต้น

Janitza B23 312-10J Electricity meter

Janitza B23 312-10J Electricity meter (3-phase) Digital 65 A MID Technical data Current range 0.25 up to 65 A Nominal voltage range 220 up to 240 V AC Display Digital Reading type Energy consumption, AC voltage, Amperage, Active power Type…

Energy Analyzer UMG96-S2 – JANITZA

UMG96-S2 เครื่องวิเคราะห์พลังงานอเนกประสงค์ ซึ่งเหมาะสำหรับการวัดบันทึก และตรวจสอบพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า (True-RMS) ในเครือข่ายแรงดันไฟฟ้าต่ำและปานกลาง (ระบบ 1 และ 3 เฟสที่มีตัวนำเป็นกลาง) มีความแม่นยำสูง ผลิตและนำเข้าจากประเทศเยอรมัน

Power Analyser UMG 104 – Janitza

UMG 104 เครื่องวิเคราะห์พลังงานอเนกประสงค์ ซึ่งเหมาะสำหรับการวัดบันทึก และตรวจสอบพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า (True-RMS) ในเครือข่ายแรงดันไฟฟ้าต่ำและปานกลาง (ระบบ 1 และ 3 เฟสที่มีตัวนำเป็นกลาง) มีความแม่นยำสูง ผลิตและนำเข้าจากประเทศเยอรมัน

Energy Analyzer UMG96-PA – Janitza

UMG96-PA เครื่องวิเคราะห์พลังงานอเนกประสงค์ ซึ่งเหมาะสำหรับการวัดบันทึก และตรวจสอบพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า (True-RMS) ในเครือข่ายแรงดันไฟฟ้าต่ำและปานกลาง (ระบบ 1 และ 3 เฟสที่มีตัวนำเป็นกลาง) มีความแม่นยำสูง ผลิตและนำเข้าจากประเทศเยอรมัน

Energy Analyzer UMG96-S2 – Janitza

UMG96-S2 เครื่องวิเคราะห์พลังงานอเนกประสงค์ ซึ่งเหมาะสำหรับการวัดบันทึก และตรวจสอบพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า (True-RMS) ในเครือข่ายแรงดันไฟฟ้าต่ำและปานกลาง (ระบบ 1 และ 3 เฟสที่มีตัวนำเป็นกลาง) มีความแม่นยำสูง ผลิตและนำเข้าจากประเทศเยอรมัน

Digital Meter – Schneider

Energy Meter EasyLogic รุ่น METSEPM2230 หรือ PM2200 series จาก Schneider Electric นำเข้าโดย บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค (ไทยแลนด์) จํากัด เพื่อจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่าย เป็นเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้าตระกูล EasyLogic สามารถวัดว่าคุณภาพไฟฟ้าได้ เช่น ฮาร์โมนิก สูงสุดลำดับที่ 31 Harmonic (Max. order 31) และค่า ฮาร์โมนิกรวม THD

Digital Panel Meter – GPAC

GPAC ดิจิตอลมิเตอร์มีการแยกค่าการวัดค่าแต่ละประเภทมิเตอร์ หรือจะเป็นแบบ Multi-Function Meter ซึ่งเป็นการรวมการวัดทางไฟฟ้าหลายพารามิเตอร์ไว้ภายในตัวเดียวกัน ทําให้ลูกค้าสามารถเลือกรุ่นมิเตอร์ได้ตามความเหมาะสม สินค้ามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ราคาประหยัด

MPR-34 Series (Energy Network Analyzer) – ENTES

MPR-34 Series เป็นอุปกรณ์วัดและวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้าที่สมบูรณ์แบบ ด้วยการออกแบบให้มีลักษณะที่สวยงามพร้อมจอแสดงผล LCD ขนาดใหญ่ที่ช่วยในการแสดงผลมีความชัดเจน ซึ่งสามารถแสดงค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ทางไฟฟ้า ตลอดจนการวัดค่า Harmonics ที่เกิดขึ้นในระบบอีกทั้งยังมีพอร์ตสื่อสารข้อมูลอนุกรม RS-485 (MODBUS-RTU) สำหรับการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้อีกด้วย รายละเอียดสินค้า Downloadรายละเอียดสินค้า

MPR-53 Series (Energy Network Analyzer)-ENTES

MPR-53 Series เป็นอุปกรณ์สำหรับการวัดและ วิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้า โดยสามารถวัดค่าพารามิเตอร์ต่างๆทางไฟฟ้ามากกว่า50 พารามิเตอร์รวมทั้งค่าวัดทางด้านคุณภาพไฟฟ้า นอกจากนี้ยังมี Software สำหรับบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า เพื่อนำมาวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้าและเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อไป รายละเอียดสินค้า Downloadiายละเอียดสินค้า