Tag: Differential mode

ABB Surge Protective Device (SPD)

หลักการทำงานของอุปกรณ์ป้องกันแรงดันเกินชั่วขณะ (SPD) คือ ลัดวงจรตัวเองในขณะที่เกิดแรงดันเกินชั่วขณะ เพื่อให้กระแสเปลี่ยนทิศทางวิ่งผ่าน SPD ลงสู่กราวน์แทนที่จะเข้าไปทำลายอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ในขณะเดียวกันแรงดันคร่อม SPD จะถูกจำกัดไว้เพื่อไม่ให้สูงเกินไปจนเป็นอันตรายกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า จากนั้นเมื่อแรงดันเกินชั่วขณะผ่านกราวน์ไปแล้ว  SPD ก็จะเปิดวงจรตัวเองกลับมาสู่สถานะปกติ ABB นำเสนอทางเลือกที่สมบูรณ์เพื่อป้องกันระบบไฟฟ้าของคุณทั้งแบบ Common Mode และ Differential Mode ดังนี้ SPD Type 1: ตั้งแต่ 7 kA สูงสุดถึง 25 kA ต่อโพล SPD Type 2: ตั้งแต่ 15 kA สูงสุดถึง 120 kA…