Tag: CP 62/20

Salzer Current Transformers

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า คือหม้อแปลงที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานร่วมกับเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต่อร่วมกันในวงจรกระแสไฟฟ้าต่ำ ทำหน้าที่แปลงหรือทอนขนาดกระแสลง เหมาะสำหรับใช้ในงานที่ไม่ต้องการตัดระบบไฟฟ้า ทำให้ช่วยลดเวลาการทำงานและค่าใช้จ่าย