Tag: contactor S-T 21

Mitsubishi Magnetic Contactor ST Series

Magnetic Contactor  คือสวิตซ์แม่เหล็กไฟฟ้า ทำหน้าที่ตัด ต่อ วงจรของมอเตอร์ตัวใหญ่ ทำงานโดยอาศัยอำนาจแม่เหล็กไฟฟ้าช่วยในการเปิดปิดหน้าสัมผัส สำหรับใช้ในวงจรไฟฟ้าขนาด 10 AF – 35 AFโดยมีโครงสร้างหลักๆคือ แกน ขดลวด สปริง และ หน้าสัมผัส รุ่นของ Mitsubishi Magnetic Contactor Coil AC ประกอบด้วย S-T 10, S-T 12, S-T 20, S-T 21, S-T 25 และ S-N 35 ชุด Magnetic…