Tag: Connector EMT

SEC EMT Connector

EMT Connector เป็นอุปกรณ์ในการยึดระหว่างท่อ EMT กับ Box ไฟฟ้าหรือกล่องใส่อุปกรณ์ ขนาดของ EMT Connector EMT Connector 1/2″ EMT Connector 3/4″ EMT Connector 1″ EMT Connector 1-1/4″ EMT Connector 1-1/2″ EMT Connector 2″