Tag: Clip จับท่อ uPVC

UPC – ผลิตภัณฑ์ท่อร้อยสายไฟฟ้า uPVC และอุปกรณ์

ผลิตภัณฑ์ท่อร้อยสายไฟฟ้า uPVC และอุปกรณ์  uPVC Conduit and Fittings    รหัสสินค้า                            รายละเอียดสินค้า                                   …

Clipsal uPVC Mouning Clip

อุปกรณ์ยึดท่อร้อยสายไฟอโลหะชนิด uPVC หรือ Mounting Clip มี 2 สีคือสีขาวและสีดำ โดยมีขนาดต่างๆกันดังตาราง