Tag: Circline-Standard Lamps

SYLVANIA Fluorescent Lamp (หลอดฟลูออเรสเซนต์)

หลอดฟลูออเรสเซนต์ หรือที่รู้จักกันดีว่าหลอดนีออน เป็นหลอดไฟระบบประจุ  คือไอปรอทของก๊าซเฉื่อย ที่ความดันต่ำได้รับการกระตุ้นให้ปลดปล่อยพลังงานออกมาแล้วกระทบกับสารเรืองแสงที่เคลือบไว้ที่ผิว สารเรืองแสงจะเปล่งแสงสว่างที่มองเห็นได้ออกมา  ซึ่งหลอดฟลูออเรสเซนต์ของ SYLVANIA  มีหลายรุ่นดังนี้ T8 Standard Fluorescent Lamps T8 Luxline Plus Lamps T12 Rapid-Start Lamps (Germany) T8 Octron Energy-Saving Lamps T5 Miniature Fluorescent Lamps T12 IRS Fluorescent Lamps Circline-Standard Lamps Circline TRI Phoshor Lamps FC…