Tag: c-channel

SEC Clamps

แคล้ม คือ อุปกรณ์สำหรับยึดจับท่อในนการติดตั้งระบบไฟฟ้า และระบบสัญญาณ ซึ่ง SEC มีแคล้มหลายชนิด ดังนี้ รางตัวซี แบบตื้น รางตัวซี แบบลึก แคล้มปะกับรางตัวซี รุ่นท่อบาง แคล้มปะกับรางตัวซี รุ่นท่อหนา แคล้มปะกับรางตัวซี รุ่นท่อหนา อาบสังกะสี แคล้มฟันจระเข้ แคล้มฟันจระเข้ สแตนเลส แคล้มฟันจระเข้ อาบสังกะสี แคล้มวงเดือนท่อหนา 2 ขา ชุปขาว แคล้มวงเดือนท่อบาง 2 ขา ชุปขาว แคล้มวงเดือนท่อหนา 2 ขา สแตนเลส แคล้มวงเดือนท่อบาง 2 ขา สแตนเลส…

รางตัวซีแบบตื้น/ลึก C-Channel

  รางตัวซี C-Channel มีสองแบบด้วยกัน คือ แบบตื้น และแบบลึก ใช้คู่กับแคล้มปะกับใช้สำหรับยึดเข้ากับโครงสร้างเพื่อเป็น support ยึดอุปกรณ์ต่างๆ รางซีแบบตื้น ขนาด 40mm. x 1200mm. x 25mm. รางซีแบบลึก ขนาด 40mm. x 1200mm. x 40mm.